Burkina Faso

Landet ligger strax söder om Sahara och har ett torrt, hett klimat. Klimatförändringarna slår hårt mot jordbruket. Befolkningen består av många folkslag med olika språk, de flesta lever på landsbygden och en stor del är under femton år. Vi arbetar med att ge redskap och kunskap till de fattigaste att själva förändra sin livssituation, genom information, utbildning, alfabetisering och mikrokrediter.

Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

Huvudsakliga arbetsområden: Jämställdhet, hälsa och barns rättigheter

Här arbetar vi: PMU-stödda projekt genomförs av vår samarbetspartner EADBF i centrala och västra delarna av Burkina Faso, framför allt på landsbygden.

Så arbetar vi i Burkina Faso: Vi arbetar med att informera och stärka individer och organisationer inom civilsamhället. Vi ger kunskap om mänskliga rättigheter, miljöfrågor och hälsofrågor. Vissa personer får extra träning och delar sedan med sig av dessa nya kunskaper i sina egna sammanhang. Ett stort fokus ligger på att skapa dialog kring barns och kvinnors rättigheter. Ledare på lokal nivå, såväl traditionella som religiösa och politiskt valda, deltar i seminarier och diskuterar dessa frågor.

Eva Skog handlägger våra projekt i Burkina Faso.

För kontaktinformation, se här.

 
 
 
 

Exempel på projekt

Hygien och hälsa på landsbygden

Hygien och hälsa på landsbygden

I många byar på landsbygden saknas kunskap om hygien och hälsa. Detta projekt arbetar med att sprida kunskap, träna volontärer till att bli lokala ”hälsoexperter”, samla dem i hälsokommittéer som sedan själva undervisar befolkningar genom stormöten mitt i byn. Där får befolkningen lära sig mer om HIV-prevention, mödravård, vikten av familjeplanering mm. Man samlar även personer som är HIV-positiva i små stödgrupper där de kan stötta varandra, dela erfarenheter och få mod att ta plats i sina samhällen. Ett antal barn som förlorat sina föräldrar genom aids får nu sin skolavgift betald tack vare projektet.
Projekt: 13415021 Huvudområde: Byutveckling, hälsa Geografiskt område: Réo, Houndé, Bobo, Koudougou, Burkina Faso Samarbetspartner: Eglise des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Ouagadougou Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Alfabetisering och mikrokrediter för kvinnor

Alfabetisering och mikrokrediter för kvinnor

Om man inte kan läsa, skriva eller räkna får det oerhörda konsekvenser för det dagliga livet. Man kan inte läsa instruktioner som kommer med medicin, man kan inte räkna den växel man får tillbaka på marknaden och man kan inte hjälpa sina barn med läxorna. Detta är situationen för många kvinnor i Burkina Faso. Därför fokuserar detta projekt på att lära framför allt kvinnor, och i någon mån även män, att lära sig läsa, skriva och räkna. En viktig del av lektionerna är att diskutera ämnen som HIV-prevention, mänskliga rättigheter, hygien och miljöförstöring. Projektet arbetar också med att stötta dem i deras småföretagande eller jordbruk. De får lära sig mer om administration och ekonomi men får även gå en kurs i något ämne som relaterar direkt till det de försörjer sig på. De får sedan en mikrokredit för att investera i sin verksamhet. De organiserar sig i sparkooperativ där de regelbundet sparar en liten summa som läggs i en gemensam kassa. På så sätt kan de själva låna ut pengar till sina medlemmar i tur och ordning, även efter att projektet slutat.
Projekt: 13415011 Huvudområde: Jämställdhet Geografiskt område: Flera provinser i västra Burkina Faso Samarbetspartner: Eglise des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Ouagadougou Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Utbildning för flickor i Burkina Faso

Utbildning för flickor i Burkina Faso

Många fattiga familjer väljer att bara betala skolavgifter för söner, eftersom man tänker att döttrarna ändå ska gifta sig och ta hand om sin familj. Det här projektet handlar om att stärka barns rätt till utbildning, speciellt flickors. Genom att ge mikrokrediter till fattiga kvinnor samtidigt som man har undervisning om alla barns rätt att gå i skolan vill man förändra attityder och samtidigt göra det möjligt för fattiga familjer att betala skolavgiften för alla sina barn. I de skolor man samarbetar med har elevklubbar startats där elever får lära sig mer om miljöfrågor och om flickors och pojkars lika värde men där man även arbetar praktiskt genom att göra det fint på skolområdet och plantera träd. Elevklubbarna delar med sig av det de lärt sig bland annat genom att uppträda med drama på andra skolor, på torget i byn osv. Projektet organiserar också kompetensutveckling för lärare, både vad gäller pedagogik och miljö-och jämställdhetsfrågor.
Projekt: 13415001 Huvudområde: Utbildning Geografiskt område: Flera provinser i Burkina Faso Samarbetspartner: Eglise des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Ouagadougou Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Eva Skog
Läs mer