Öppet brev till Löfven om Agenda 2030

Det är glädjande att Sverige medverkar som en Champion State för Agenda 2030 och har tagit på sig ledartröjan för genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Det sänder en tydlig signal om att Sverige vill vara en stark röst för internationell solidaritet – men kräver också att Sverige vidtar konkreta åtgärder för att genomföra Agenda 2030. Det skriver … Read More

Missionskonferens 23-25 september

Snart är det dags för Pingsts stora missionskonferens. PMU och Ibra bjuder in till en förkonferens för ett djupare samtal med samverkande församlingar…