Miljonstöd från Sida till humanitära insatser

Under 2020 beräknas omkring 168 miljoner människor världen över att vara i behov av humanitärt stöd och skydd. Detta enligt FN organet OCHA. PMU har beviljats drygt 24 miljoner kronor av Sida för att bistå några av världens värst drabbade länder. – Tillsammans med lokala partners arbetar vi för att nå de allra mest utsatta familjerna med akut stöd, säger … Read More

PMU styr om insatser i kampen mot covid-19

De som redan lever i fattigdom drabbas hårdast av spridningen av covid-19. PMU:s samarbetspartners jobbar i kontexter som är extra sårbara och ropar nu på hjälp för att få stopp på spridningen. – Vi vill snabbt kunna svara på förfrågan från våra partners om att stärka deras och andras lokala motståndskraft och skyndsamt bidra till att förhindra spridningen av covid-19, … Read More

Pingst globalt kraftsamlar för att minska spridningen av covid-19

Pingstvänner runtom i världen mobiliserar sig nu för att snabbt sprida kunskap om covid-19 i områden där människor annars har begränsad tillgång till information. Genom den globala pingströrelsens nätverk kan man via lokala kyrkor och radiostationer nå ut med information till mer än 100 miljoner kyrkomedlemmar och till människor som kyrkorna når via sin verksamhet. PMU är en del av … Read More

Måste tala kyrkans språk för att nå utveckling

En rapport har släppts som visar på vikten av att tala ett teologiskt språk för att nå utveckling i samhällen där kyrkan spelar en viktig roll. Intervjuer har gjorts med kyrkoledare i Afrika. PMU var med vid ett online seminarium och diskuterade frågan. I samarbete med Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) har PMU släppt en ny rapport om pingstkyrkors … Read More

Tusentals på flykt efter attacker mot kyrkor

– Vi lever i ett religiöst och etniskt krig som saknar ord, säger Antoine Ouedraogo. Situationen i Burkina Faso är mycket allvarlig. 300 kyrkor har tvingats stänga efter hot och våld från jihadister. PMU:s samarbetspartner EADBF har nu flyttat verksamhet från utsatta områden. Människor flyr för livet. Våldet i det västafrikanska landet Burkina Faso har eskalerat. 700 000 människor har tvingats … Read More

Coronaviruset påverkar PMU:s verksamhet

PMU-personalen jobbar hemifrån, secondhandvolontärer i riskgruppen 70 plus uteblir från jobbet och det är svårt att få fokus på insamlingar som inte berör coronaviruset. Det är några av de utmaningar som PMU står inför idag. – Vi fokuserar nu på hur vi kan hjälpas åt med den dagliga verksamheten här hemma, men också hur vi bäst stödjer våra samarbetspartners ute … Read More

Akut stöd till rehabilitering av hälsokliniker i Syrien

Länder stänger sina gränser och i Sverige förbjuder vi stora sammankomster för att förhindra spridningen av coronaviruset covid-19. Men i krigsdrabbade Syrien tvingas människor fly undan strider och har inget annat val än att trängas på liten yta och leva nära inpå varandra. De är extra sårbara vid sjukdomsutbrott och spridning av virus. PMU gör nu en insats för att rehabilitera … Read More

Våldet i Mali drabbar partners arbete

PMU:s arbete i Mopti-regionen i Mali måste avslutas på grund av att våldsamma attacker mellan väpnade grupper ökat i området. Det är för farligt för våra lokala partners EEADM att verka där just nu. Projektet utökas istället i två andra regioner. Det är det PMU-stödda jämställdhetsprojektet som under flera år varit aktivt i bland annat Mopti-regionen i Mali som drabbas … Read More

Ett första steg mot att skapa fred i Etiopien

En manual som ska skapa fred har nu lanserats i Etiopien. – Det känns som vi har ett verktyg av guld för att påverka för fred i vårt land, säger Dechasa Hirpesa, chef för avdelningen för fred och påverkan på ECFE, som varit med och tagit fram manualen som nu ska spridas över landet. I slutet av 2018 beviljades PMU … Read More

”Utan pengar och mat är det svårt att leda”

– Genom att stärka kvinnor och möjliggöra så att de kan starta sina egna småföretag, kan vi också uppmuntra dem att bli ledare. När man inte har pengar och mat, är det svårt att vara ledare, det säger Emily Mayiani, ansvarig för kvinnoarbetet inom Free Pentecostal Church i Kenya. Tillsammans med pastorn Florence Kashaa är hon på Sverigebesök. Emily Mayiani … Read More