Central- och Sydasien

I Central- och Sydasien finns världens folkrikaste områden. Stora delar av regionen drabbas ofta av jordbävningar, jordskred och översvämningar till följd av klimatpåverkan och regionens geografiska läge. Många människor lever i fattigdom och samhällena präglas ofta av djupa klassklyftor.
Projekt inom demokrati, ett hållbart klimatarbete och en allmän samhällsutveckling är av stor vikt för människorna som lever här.

Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

I många länder i regionen finns människor som lever i extrem fattigdom och utsatthet. De har inte tillgång till varken rent vatten, varierad kost, toaletter eller utbildning. PMU arbetar tillsammans med lokala samarbetspartner med hälsa, utbildning och försörjning, engagerar civilsamhället och driver påverkansarbete. PMU arbetar också med att förbättra levnadsförhållandena för etniska och språkliga minoriteter, samt barn och ungdomar med speciella behov. Det är ofta här ofta några av de mest utsatta människorna finns.
Anna Maria Drew är regionledare för Central- och Sydasien.

För kontaktinformation, se här.

Region - Central- och sydasien Placeholder
Region - Central- och sydasien