Controller söks till Central- och Västafrika

PMU är de svenska pingstförsamlingarnas samordnande organ för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, och en del av Pingst fria församlingar i samverkan. PMU bedriver ett omfattande kommunikations, utvecklings och humanitärt arbete med stöd från främst Sida och ECHO. Arbetet bedrivs i första hand i samarbete med svenska pingstförsamlingar och partners i fält samt i viss mån i egen regi. Idag har vi verksamhet i ett 40-tal länder.

Placering: DR Kongo (för arbete i flera länder i Central- och Västafrika)
Tidsperiod: 1-2 år
Anställningsgrad: 100 %
Planerat tillträde: Snarast

Tjänsten syftar i huvudsak till att stödja de lokala samarbetspartnernas kapacitetsutveckling inom utvecklingssamarbetet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att utbilda och stödja lokala samarbetspartner i att förbättra sina system för ekonomihantering, riskhantering och intern styrning och kontroll, samt att arbeta med insatser inom systemutveckling, uppföljning och kontroll. Som controller kommer du att kontinuerligt samordna dina arbetsuppgifter med handläggare och ekonom på PMUs huvudkontor. Tjänsten innebär ett nära samarbete med en facilitator.

För tjänsten krävs relevant högskoleutbildning och/eller motsvarande erfarenhet av arbete inom ekonomihantering, systemutveckling, styrning och kontroll.

För tjänsten behöver du också ha god förmåga att kommunicera på engelska och franska i tal och skrift samt pedagogisk kompetens.
Vi förutsätter att du som söker delar pingströrelsens grundläggande värderingar.

För mer information om tjänsten:

Monica Einarsson, telefonnummer 08-608 96 00.

Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev senast 25 april 2013 till monica.einarsson@pmu.se eller till postadress: PMU, Att: Monica Einarsson, Box 15144, 167 15 Bromma.