Egypten

Med den arabiska våren kom hopp om stora förändringar i landet som är en av Afrikas viktigaste politiska aktörer, men ännu finns många utmaningar kvar i Egypten. Landet präglas av djupa samhällsklyftor och social misär och fattigdomen är stor. Barn, ungdomar och kvinnor har svårt att göra sina röster hörda.
PMU arbetar tillsammans med lokala organisationer för att stötta det civila samhället, för barns och kvinnors rättigheter och för fred och försoning mellan olika grupper i samhället.

Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

Huvudsakliga arbetsområden: Demokrati och fred, jämställdhet och hälsa.
Globala mål: Mål 4, 5 och 16 i Agenda 2030.
Här arbetar vi: I Nilendeltat i norra Egypten.
Så arbetar vi i Egypten: PMU arbetar bland annat med fred och konfliktlösning, demokratiläger för barn och med folkbildning för att öka respekten mellan generationer och religioner. Fredliga och upprättade relationer och respekt för den andre är en förutsättning för att påverka det egyptiska samhället i en positiv riktning.
Genom att minska sexuella trakasserier mot flickor och kvinnor och minska antalet könsstympningar, så ökar flickors och kvinnors värde i samhället och deras rättigheter värnas.
Våra samarbetsorganisationer arbetar också för att öka kunskapen och medvetenheten hos lärare och i skolor kring barns rättigheter för att minska marginaliseringen och utnyttjandet av barn och ungdomar. Att uppfostra en ny generation som respekterar varandra och känner ansvar för samhället är ett viktigt mål med arbetet i Egypten.

 

Hanna Toorell handlägger våra projekt i Egypten!

E-post: hanna.toorell@pmu.se

 
 
 
 

Exempel på projekt

Barnens lek förändrar Egypten

Barnens lek förändrar Egypten

I ett land så religiöst polariserat som Egypten, är våld i religionens namn inte ovanligt. Klyftan mellan muslimer och kristna är stor. Men genom att lära sig se förbi fördomar om ”den andre” kan en kultur av fred och samexistens skapas. Detta görs genom att samla både kristna och muslimska barn från olika ekonomiska bakgrunder i rollspel om ett utopiskt Egypten där de lär sig om demokrati, mänskliga rättigheter, konflikthantering och samarbete. ”På väg hem berättade min son vad de hade gjort på lägret och han nämnde namnen på de barn han hade röstat på i rollspelet. Vår chaufför frågade varför han hade valt att rösta på ett parti med så många kristna, han skulle röstat på ett parti med fler muslimer. Min son började då förklara för chauffören att man lägger sin röst baserat på agendan och kandidatens integritet och inte baserat på deras religion.”, berättar en förälder till en av deltagarna.
Projekt: 15015011 Huvudområde: Demokrati och fred Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Samarbetspartner: Konfidentiellt Handläggare: Hanna Toorell
Läs mer
Testing - map  Placeholder
Testing - map