Coronaviruset påverkar PMU:s verksamhet

PMU-personalen jobbar hemifrån, secondhandvolontärer i riskgruppen 70 plus uteblir från jobbet och det är svårt att få fokus på insamlingar som inte berör coronaviruset. Det är några av de utmaningar som PMU står inför idag.
Vi fokuserar nu på hur vi kan hjälpas åt med den dagliga verksamheten här hemma, men också hur vi bäst stödjer våra samarbetspartners ute i världen som också drabbats av viruset, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU.

Coronavirusets globala spridning märks över hela världen, och flera av PMU:s samarbetsländer har precis som Sverige och övriga EU vidtagit kraftiga åtgärder för att hindra smittspridningen.
– Det blir svårt för några av våra partners att bedriva delar av sin verksamhet. De kan inte mötas på samma sätt. Men det påverkar också oss i Sverige. Vår personal jobbar hemifrån, vi har fått övergå till digitala mötesplatser, resor och konferenser har ställts in. Men störst är utmaningen i dagsläget för vår secondhandverksamhet, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU.

Mats Hillerström som är chef för PMU Second Hand har redan sett konsekvenserna på verksamheten efter virusets spridning.
– En av anledningarna till att våra butiker kan generera ett stort överskott till bistånd grundar sig i att vi har ett stort engagemang bland många volontärer runt om i landet. Flera av dem är runt 70 år och därmed nu uppmanade av Folkhälsomyndigheten att minska sina sociala kontakter. Detta bidrar självklart till att vi tappar en stor del av vår arbetskraft, säger Mats Hillerström.
I dagsläget har de flesta butiker trots detta klarat hålla sina öppettider, men några som drivs enbart av volontärer har varit tvungna att stänga tillfälligt.
Vad kan bli de långsiktiga effekterna av detta?
– Skulle vi behöva stänga alla våra butiker så kommer de varje vecka att förlora lika mycket pengar som det hade kostat att förse över 36 000 människor med rent vatten livet ut. Det är enorma mänskliga lidanden på spel på flera olika plan, förklarar Mats.
Just nu är man inne i ett skede där man gör allt för att lindra påverkan. Flera butiker har tillfälligt stängt sina caféer och man erbjuder inte hämtning och leveranser på samma sätt som tidigare.
– Vi uppmanar allmänheten som inte ingår i riskgruppen att komma och hjälpa oss så att vi kan fortsätta att hålla butikerna öppna, säger Mats Hillerström.

Hur fokus på coronaviruset slagit mot PMU:s allmänna insamlingar är i dagsläget för tidigt att säga. Just nu pågår en insamling för att återuppbygga hälsokliniker i Syrien där en spridning av coronaviruset snabbt kan få katastrofala konsekvenser.
– I den allvarliga situation vi befinner oss i tror jag att det är viktigt att påminna sig om att många människor drabbas ännu hårdare av den globala pandemin och dess konsekvenser, och att det också finns flera andra globala utmaningar för oss att hantera. Samtidigt som vi inte på något sätt förminskar den oro och de utmaningar svenskarna känner, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU, och betonar den verklighet som många människor runtom i världen lever under idag.
– 17 000 människor dör varje dag av svält. 850 miljoner världen över lever i hunger. 785 miljoner människor saknar rent vatten. Hälften av världens befolkning har enligt WHO inte tillgång till den sjukvård de behöver, beskriver Niclas Lindgren.

MATILDA NYAMAI