Dags att gå från ord till handling i Kongo

Hur länge ska ondskan tillåtas härja fritt i DR Kongo? Hur många miljoner människoliv ska förspillas? Hur många hundra tusen kvinnoliv ska trasas sönder genom grova våldtäkter och hur många barns framtid ska förstöras, innan omvärlden och landets regering sätter ett stopp? Låt det brutala mordförsöket på Dr Denis Mukwege fästa våra blickar på ett folk som behöver vårt stöd mer än någonsin, och leda till gemensam och kraftfull handling.

När den man som outtröttligt står upp för folkets och kvinnornas rättigheter inte själv kan skyddas från våldet, trots att han bor hundra meter bort från högkvarteret för FN:s fredsbevarande styrka, hur fylld av rädsla ska då inte kvinnornas och barnens tillvaro vara ute i byarna? Och om den starkaste rösten i kampen för dem tvingas till tystnad, vem ska då stå upp till deras försvar?

Att situationen i Kongo har lyfts högre upp på agendan för FN:s säkerhetsråd, och att Sverige driver den framåt på EU-nivå, är ett steg i rätt riktning. Men nu är det dags att ta steget fullt ut och omsätta ord i handling, så att straffriheten får ett slut. Ett fungerande rättssystem där förövarna ställs inför rätta är grunden för ett en hållbar fred.

Problemen som landet brottas med är mångfacetterade och kräver arbete på djupet. Men de går att lösa. Det som saknas är politisk vilja. Därför är det hög tid att sätta hårdare press på världens ledare och på Kongos regering.

Låt inte Kongo åter falla i glömska, utan låt det band som hållit oss samman genom historien stärkas i dag när det behövs som allra mest. Låt Sveriges stöd till Dr Denis Mukwege, bli ett stöd också till det folk och de kvinnor vars rättigheter han kämpar för, med fara för sitt eget liv. Kongos kvinnor och barn är inte siffror i statistiken. De är medmänniskor av kött och blod.

Läs hela debattartikeln här