Dags för årets Rådslag för Pingst

Årets förhandlingar startar vid 12.30 och beräknas vara avslutade i morgon eftermiddag någon gång vid 15-tiden.
På dagordningen står som vanligt en rad val, presentation av årsredovisningar och revisionsberättelser. Rådslaget ska också konfirmera det beslut som togs förra året angående fullt utbyggt Pingst.
I eftermiddag kommer alla deltagare att få möjlighet att göra sina röster hörda angående inriktningen i de olika verksamhetsområdena genom ett så kallat Påverkanstorg.
Nya medlemsförsamlingar kommer att välkomnas i riksföreningen och trossamfundet och i morgon står också framtidssamtal på agendan. Det ska exempelvis handla om den framtida pastorsgemenskapen i Pingst, om arbetet med ledarutveckling och om utmaningarna för svensk pingstmission.