Dags för Earth Hour den 23:e mars!

Forskning visar att vi riskerar en 4 graders temperaturökning inom 100 år om vi fortsätter med dagens ohållbara resursanvändning.

Global uppvärmning är idag ett av de största hoten mot vår jord. En ökning med 4 grader skulle innebära att det blir varmare på många platser och att vi skulle uppleva många fler extrema oväder. Havsytan kan höjas så mycket att hela länder riskerar att dränkas och vid bara en meters havsnivåhöjning drabbas 145 miljoner människor.

Earth Hour är WWFs manifestation för att visa att det finns alternativ till dessa katastrofscenarier. Under en timme samlas människor från hela världen och släcker ljuset för att skicka en tydlig signal till våra beslutsfattare om behovet av en omedelbar omställning mot en hållbar framtid. De visar också sitt engagemang och sin vilja att förändra.

Kampanjen I Will If You Will går ut på att personer, skolor, städer och företag ska utmana andra att göra klimatsmarta val. Genom utmaningarna ska människor engageras till nya vanor och på sikt uppnå en riktig förändring.

En hållbar användning av naturresurser är en viktig fråga för PMU. Miljöprojekt genomförs främst i afrikanska regioner där ökenspridning, torka, erosion och avskogning är vanliga problem. Kyrkansvida nätverk innebär en fördel när det gäller att uppnå resultat. Bland annat har över åtta miljoner träd planterats i Burundi och över 74 miljöklubbar har startats de senaste åren.

Läs mer om Earth Hour här