Dags för fyra PPS i höst

Det första seminariet hålls i Nairobi, Kenya, den 18-24 augusti för Afrikas Horn, Östra Afrika, Centralafrika och Södra Afrika. Det andra seminariet hålls i Turkiet den 15-21 september, och omfattar Mellanöstern/Nordafrika och Europa. Det tredje seminariet hålls i Ouagadougou, Burkina Faso den 13-19 oktober för Västafrika och det fjärde i Negombo, Sri Lanka den 17-23 november för Centralasien, Sydostasien och Sydasien.

Till programplaneringsseminarierna inbjuds projektledare för Sida-finansierade insatser, ansvariga för projektkontor, ledare för de olika samfund och organisationer som PMU samarbetar med, samt representanter för regionråd, land-AU och ordförandeförsamlingar.

För anmälan (senast den 1 juni) och ytterligare information kontakta Maud Andersson: maud.andersson@pmu.se, eller
070-752 0690.