Dags för Global Action Week

Årets kampanj pågår mellan den 21-25 april, och i samband med den startas uppropet “1 Goal: Education for all”. 1 Goal kommer att stödjas av FIFA, internationella fotbollsförbundet. Under fotbolls-VM i Sydafrika, juni/juli, uppmärksammas “Utbildning för alla” och ett hundratal kända fotbollsspelare har redan ställt sig bakom kampanjen. Kampanjen kommer därför även att ha en uppföljning under juli Ä september.

År 2000 samlades 164 av världens regeringar och Millenniemålen skapades.
2 av de 8 målen innehåller fattigdomsbekämpning genom att erbjuda utbildning för alla:
• Allas rätt till grundskoleutbildning år 2015
• Flickors lika rätt till utbildning år 2015
Politikerna gav löften att avsätta resurser och skapa policydokument för att detta ska bli verklighet. Sedan dess har många länder tagit bort sina skolavgifter, resurserna till utbildning har ökat till 4 miljarder US dollar och 40 miljoner fler barn har möjlighet att gå i grundskolan. Detta är viktiga framsteg eftersom kostnadsfri utbildning är ett effektivt medel för att bidra till ökad jämställdhet och demokrati. Men fortfarande är det många steg kvar till att nå målen.
• 72 miljoner barn i världen saknar fortfarande möjlighet att gå i grundskola.
• 18 miljoner kvalificerade lärare saknas Ä vilket på många ställen leder till dålig kvalitet och många avhopp från grundskolan.

Individer, skolor, församlingar, företag, politiker och organisationer inbjuds att på olika sätt delta i den gemensamma kampanjen, där aktiviteterna kan anpassas efter egna behov och förutsättningar.

För mer information och aktivitetstips se: https://www.pmu.se/viewNavMenu.do?menuID=7&oid=5618