Dags för kampanjen Barnens rätt – vårt ansvar

Via tidning och filmer får du möta Misja och andra barn och ungdomar i Centralasien, som övergivits av sina föräldrar på grund av sina funktionsnedsättningar. Genom det arbete som PMU:s samarbetspartner gör så har barn som gömts undan för världen fått kärlek, omsorg och möjlighet till en ljusare framtid. Som församling kan ni engagera er på många sätt i kampanjen. Ta upp en kollekt, ordna en konsert, loppis eller auktion, visa filmerna. På vår kampanjsida hittar du mer tips, information och material att använda.
Läs mer här