Dags för rådslag för Pingst

Årets Rådslag för Pingst – fria församlingar i samverkan inleds i dag under förmiddagen. Bolagsstämma för Pingst Förvaltning hålls också.

Årets fokus kommer att ligga på vad som är nästa steg för Pingst Ä fria församlingar i samverkan och vilka prioriteringar som ska göras framöver.

PMU och den fortsatta vägen framåt i förhållande till rambeslut från Sida, är en viktig punkt på agendan. Samtal om detta förs under eftermiddagen.

Sida gav i går besked om att man står fast vid beslutet om att frånta PMU ramstatus men att ramavtalet förlängs med tre år för att PMU ska få möjlighet att ställa om sin verksamhet. En viktig tid av strategiskt arbete följer därför.

Läs mer om rådslaget här