Alm: ”Vi har mycket att lära från partners”

Vad kan vi lära av varandra och vilka positiva effekter medför det att komma från olika kulturer? Det var några av de frågor som lyftes under årets andra partnerskapskonferens som hölls i Nairobi förra veckan. Under hösten arrangerar PMU fyra konferenser runtom i världen, där PMU:s personal, samfundsledare, partners och representanter från svensk församling möts under temat partnerskap.

Vart fjärde år anordnar PMU en så kallad PPS, Partnership Seminar, i alla de regioner där vi stödjer projekt – Afrika, Asien och Mellanöstern. I år var det dags igen. I helgen avslutades den andra av fyra konferenser i Nairobi, Kenya. Den största till antalet deltagare. Temat för konferensen var partnerskap – Vad kan vi lära av varandra? Vad är de positiva effekterna av att komma från olika bakgrund och kultur och vad är utmaningarna?
– Vi vill med de här träffarna skapa ett tillfälle att mötas och prata om några av PMU:s profilfrågor, men också samtala om de utmaningar som våra partners möter i sin vardag, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.

Representanter för organisationer som jobbar med fred och jämställdhet, katastrofinsatser, anti-korruption, könsstympning och hälsa, stötte och blötte frågor utifrån sina egna erfarenheter. Alla hade de något att bidra med. Dagarna var fyllda av presentationer, reflektioner och samtal kring olika teman med utgångspunkt på fred och jämställdhet.
– Jag pratade om vad det står i Bibeln om jämställdhet och utmanade lite när det gäller kontexten då, och hur vi kan applicera det vi läser idag, sa Lydia Mwaniki, en av gästföreläsarna.
På plats var också Daniel Alm, svensk pingströrelses samfundsledare.
– Vi diskuterade viktiga frågor och vi har mycket att lära från våra partners. Jag satt med representanter från Sydsudan som jobbar under svåra omständigheter, trots detta bär de sin uppgift med glädje. Det var inspirerande att möta alla och se deras ödmjukhet inför uppdraget, säger Daniel Alm.

I augusti hölls den första PPS:en i Chiang Mai, Thailand med deltagare från de asiatiska länderna. Den 22 oktober hålls PPS på Cypern och den 26 november i Togo.

MATILDA HECTOR