Daniel hade Mukwege som elev

Daniel Halldorf kom till lärarseminariet, IPPKi, i Lemera, DR Kongo, 1963. På grund av oroligheter och rebellstrider flyttades verksamheten till Bukavu, där en ny skola byggdes upp och där Daniel tog över som rektor i slutet av 1964. Bland eleverna i början av 1970-talet var Denis Mukwege, i dag chefsläkare vid Panzisjukhuset i Bukavu. Även många andra som gått
där betyder mycket i kyrkor och samhälle.

Under tiden på PMU arbetade han tillsammans med grundaren Petrus
Hammarberg och lärde känna honom väl.

-Han var en utomordentligt driftig person. När vi till exempel behövde ha ett viktigt möte mitt under sommaren, så såg han till att alla fanns på plats trots att det var semestertider. Jag uppskattade vårt samarbete mycket.

På 1980-talet var Daniel med om att starta och leda det teologiska seminariet, ISTEKi. Efter nästan 10 år som missionssekreterare i
Smyrnaförsamlingen, Göteborg, fick Daniel förfrågan om att bli rektor för det universitet, UEA, som CEPAC tillsammans med andra kyrkor startat några år tidigare.

-Som pensionär fick jag nu det kanske svåraste av alla mina uppdrag
i Kongo. Vi levde i ett krigsområde där vi ibland fick utstå beskjutning och
oroligheter.

Daniel blev kvar i den tjänsten i sju år. Även därefter har det blivit en del resor och fortsatt samarbete med PMU.

-Det känns inspirerande när jag ser på vad som hänt tack vare stödet från PMU och de många projekt vi kunnat driva genom åren, exempelvis
inom sjukvård och utbildning. Jag tänker på alla de personer som fått möjlighet att läsa vidare, inte minst de kvinnor som är professorer inom olika områden vid vårt universitet.

Läs andra personers berättelser om PMU här:

“PMU har stärkt och utmanat mig”