Debattartikel uppmanar om ansvar för de globala utmaningarna

“Vi uppmanar Sveriges nya regering att under det kommande årets förhandlingar agera för att FN:s medlemsstater enas kring ambitiösa utvecklingsmål på flera områden”, skriver 17 svenska organisationer, däribland PMU, på SVT Opionion idag.

I artikeln lyfter man att FN:s medlemsländer genom millenniemålen enats om att bland annat bekämpa den extrema fattigdomen i världen. Organisationerna refererar till att målen går ut nästa år och påpekar att flera stora globala utmaningar återstår.

I artikeln uppmanar man Sveriges nya regering att under det kommande årets förhandlingar agera för att FN:s medlemsstater enas kring flera ambitiösa utvecklingsmål inom mänskliga rättigheter, jämställdhet, klimat, hållbar tillväxt och ett generöst bistånd.

Läs hela artikeln här.

I dag startar ett FN-möte för utvecklingen i världen efter 2015. Just nu pågår också kampanjen Beyond 2015 Thunderclap, där världens ledare uppmanas att sikta högre och sätta människan och vår gemensamma jord i centrum. Gå in och ge ditt stöd du också här.