Debatten om konfliktmineralerna fortsätter

Det pågår en omfattande diskussion kring vad som är den bästa lösningen kring konfliktmineralerna. Just nu debatteras EU:s nya lagförslag flitigt. Sveriges utrikesminister Margot Wallström menar att EU kommissionens liggande lagförslag är för vagt, och att det behövs en “obligatorisk tillämpning av OECD:s riktlinjer för importörer av konfliktmineraler och ett importförbud för icke certifierade företag.” Sveriges position omfattar i första hand DR Kongo, men förhoppningen är att fler länder ska inkluderas efterhand.
I samband med arbetet kring det europeiska lagförslaget, refereras ofta till den omdebatterade amerikanska lagen gällande konfliktmineraler, Dodd Frank – act section 1502. Kritik mot lagen besvaras nu från amerikanskt håll av både The Enough Projects och Women Under Siege.

Läs mer:
Wallström: Viktigt att få stopp på handeln med konfliktmineraler

Suffocating Congo,s War Ä by John Prendergast, Sasha Lezhnev and Lauren Wolfe (Foreign Policy Ä February 7, 2015)