Demokratiutveckling inför kommande val

PMU deltar i ett tvåårigt demokratiutvecklingsprojekt i DR Kongo som utbildar “tränare” inom samarbetskyrkan Cepac, som i sin tur utbildar vidare andra. Med finns också representanter från lokala myndigheter och andra civila samhället-organisationer.

-Målet är att etablera en demokratisk kultur i samhället genom att börja inom den egna organisationen. Demokrati är mer än ett valsystem, det är ett sätt att leva och hur man samverkar i samhället, säger Bengt Klingberg, global handläggare på PMU.

PMU möter 125 tränare i fem seminarier som i sin tur utbildar och har 30 seminarier runt om i landet på gräsrotsnivå med 1 200 personer. Sedan är tanken att detta sprider sig vidare i samhället.

– Detta är ett högaktuellt projekt eftersom Kongo snart går till val, säger Bengt Klingberg.