Demonstration för aidssjukas rättigheter i Nairobi, Kenya

Aidsepidemins miljontals offer hedras i dag över hela världen genom Världsaidsdagen. Till de stora utmaningarna hör den diskriminering och de fördomar som ännu råder mot hiv-smittade och aidssjuka. I Kenya stöder PMU samarbetspartnern FPFK:s hiv-projekt för ungdomar.
– I många av Nairobis slumområden finns inte tillräcklig tillgång till hälsovårdsfaciliteter för personer som lever med sjukdomen, berättar projektledaren Peter Thuku.
I slumområdet Kawangware uppmärksammades Världsaidsdagen genom en “road show” där deltagarna iförda t-shirts med texten “Rights here right now” demonstrerade för de drabbades mänskliga rättigheter. Bland annat krävde man bättre tillgång till hälsoservice, hälovårdsfaciliteter och mediciner.

Kampen mot hiv och aids är ett prioriterat område för PMU och projekt finns i många länder. Genom sina samarbetspartners arbetar PMU bland annat med informationskampanjer i kyrkor, samhället och riskgrupper, medvetandegörande, mikrokrediter och stöd till inkomstbringande aktiviteter för hiv-smittade, stöd till bildandet av organiserade grupper för hiv-smittade, rådgivning före och efter test, testning och psykosocialt stöd.

Den senaste statistiken från FN visar att antalet nya fall av hiv minskats eller stabiliserats i 56 länder, däribland i flera av de hårdast drabbade länderna i Afrika söder om Sahara. En minskning i aids på 20 procent har skett de senaste 10 åren, vilket dels beror på förändrade sexvanor, dels på ökad tillgång till läkemedelsbehandling.
Fortfarande smittas dock 2,6 miljoner människor med hiv varje år, 1,8 miljoner dör i aids och 10 miljoner behövande får inte tillgång till läkemedelsbehandling. Enligt FN:s millenniemål ska framfarten av aids stoppas till 2015, men samtidigt minskar anslagen till kampen mot sjukdomen från regeringar och andra håll.
Totalt beräknas omkring 60 miljoner människor ha smittats med hiv sedan de första kända fallen. Cirka 33,3 miljoner lever med hiv och omkring 5,2 miljoner smittade i fattiga länder har tillgång till bromsmediciner, jämfört med 700 000 år 2004, uppger FN.