Denis Mukwege i möte med Carl Bildt om konflikten i DR Kongo

Denis Mukwege togs emot i Carl Bildts tjänsterum idag där han samtalade med utrikesministern om konflikten och de svårigheter som DR Kongo står inför.
Niclas Lindgren, direktor för PMU som var med under mötet, berättar att Carl Bildt tog till sig det dr Mukwege hade att förmedla.
Ä Utrikesministern lyssnade uppmärksamt och verkade genuint intresserad, men gav inga löften om svenskt agerande.
Carl Bildt underströk att det är DR Kongos egen regering som har det primära ansvaret för utvecklingen i landet. På UD:s hemsida citeras utrikesminister: “För att få ett slut på den fruktansvärda humanitära situationen i området behövs grundläggande reformer och åtgärder som främjar rättsstatens principer, ekonomisk och social utveckling och återupprättad respekt för mänskliga rättigheter”.

Efter mötet med Carl Bildt fick Denis Mukwege tillsammans med några från PMU:s personal, möta Afrikaenheten på UD där samtalet om DR Kongo fortsatte. Dagen avslutades med en lunch som anordnats av statssekreterare Tanja Rasmusson som ett 14-tal personer från olika organisationer bjudits in till.
PMU:s direktor Niclas Lindgren tror att mötena tillsammans med veckans aktiviteter som Denis Mukwege deltagit i, har bidragit till ett ökat engagemang i Kongofrågan.
– Vi får inte missa att agera nu, för fred, med Addis Abeba avtalet i ryggen. Vi tror att Sverige kan spela en unik roll i Centralafrika, genom den breda bas vi har i det lokala civila samhället, av kyrkor och organisationer, med mycket djupa och långa relationer med oss, samtidigt som Sverige är väl ansett på den globala politiska arenan. Vi har chansen att ge stöd och bygga ett demokratiskt samhälle underifrån, genom det civila samhället, samtidigt som vi pushar alla som skrivit under Addis-överenskommelsen att nu se till att det blir aktivitet också på högsta politiska nivå.
Niclas understryker att PMU nu hoppas att regeringen tar till sig budskapet om ett agerande.
– Som svenskt civilsamhälle engagerade i DR Kongo har vi stora förväntningar på vår regering att agera, och ta en ledande roll i arbetet för fred. Vi skulle vilja se en samlad plan för Sveriges agerande i frågan; i FN, i EU, regionalt, bilateralt och genom stödet till civilsamhället.

Denis Mukwege fick i veckan ta emot Right Livelihood-priset i riksdagen för sitt arbete med att behandla de som utsatts för sexuellt våld. Tillsammans med sin personal har han sedan början på 2000-talet behandlat mer än 20 000 kvinnor som utsatts för sexuellt våld i konflikten. Trots fara för sitt liv så fortsätter han att uppmärksamma världen på konfliktens konsekvenser.

Läs mer på UD:s hemsida om mötet.