Asekon Lomulen tillhör folkgruppen turkana och Egiron Alice pokot. De är med i ett fredsprojekt i byn Loyapat som drivs av PMU:s partner FPFK. Trots att de tillhör stridande stammar, så bor de i samma by.

”Tidigare kunde man inte se en pokot och turkana kvinna leva i samma by, det kan man idag. Vi är så stolta över fredsdialoggruppen, den har haft stor påverkan. Idag har vi fred i byn.
Vi kvinnor har en viktig roll. Det är vi som är fredsagenter. Det är vi som pratar med pojkarna och männen som strider. Vi pratar med dem om konflikten, hur den påverkar oss och samhället i stort. Vi ger dem råd och uppmanar dem att sluta strida.”
– Egiron Alice

”Vi har bestämt oss för att den yngre generationen måste få gå i skolan, detta gick de äldre pojkarna miste om och gick ut i strid istället. Om den yngre generationen får gå i skolan så kommer de att få jobb och förändra livssituationen häromkring.”
– Asekon Lomulen

Din gåva skapar fredsagenter!