Dialog med Sida om ramavtalet

PMU har sedan starten 1965, vid sidan av insatser med egna medel, förmedlat över 3,5 miljarder av svenska statliga biståndsmedel. Sedan början av 1980-talet har PMU haft ett långsiktigt ramavtal med Sida. Den 11 april meddelade Sida utan förvarning att ramavtalet inte kommer att förnyas, ett beslut som ifrågasätts både av PMU och revisionsbyrån PwC.

PMU mötte den 23:e april Sidas personal för dialog kring beslutet. Inför mötet hade ett omfattande dokument från revisionsbyrån PwC lämnats till Sida, där PMU:s arbete med internkontroll får mycket gott betyg, som motbild till kritiken som framförts. Ett underlag om hur PMU arbetar rättighetsbaserat har också lämnats in.

– Vi hade en god dialog där vi fick säga det vi behövde och mötet känns som ett steg åt rätt håll, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU. Det blev dock tydligt att vi har olika bilder av hur PMU arbetar och fungerar i dag

Sida har nu lovat att gå igenom underlaget från PMU och ett nytt möte kommer att hållas den 8 maj för fortsatta samtal. PMU har också inbjudits att lämna in kommentarer på Sidas bedömning till dess.

Läs mer om Sida-beslutet, den fortsatta dialogen och PwC-dokumentet.