Djupa klyftor trots halverad fattigdom

Kampen mot fattigdomen i världen utgör kärnan i FN:s millenniemål, liksom i de nya utvecklingsmål som kommer efter 2015 – “Post-2015 Development agenda.

Den Internationella dagen för utrotande av fattigdom, eller Världsfattigdomsdagen, instiftades 1993. Genom årets tema vill man lyfta fram vikten av att identifiera de människor som fortfarande lever i extrem fattigdom och socialt utanförskap och säkerställa att de inkluderas i den nya agendan för utveckling. Det framhålls att de själva har en viktig roll i att bekämpa de utmaningar som ligger framför.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon säger i sitt tal för 2014:

– Vi har nått millenniemålet att halvera andelen människor som lever i fattigdom. Minst 700 miljoner människor har lyfts ur extrem fattigdom mellan 1990 och 2010. Trots denna enorma framgång, lever en av fem personer i utvecklingsregionerna Ä 1,2 miljarder människor – på mindre än 1,25 dollar om dagen, och 2,4 miljarder lever på mindre än 2 dollar om dagen. Sedan början av finanskrisen, har ojämlikheten blivit ännu mer uttalad än den redan var. Diskriminering av kvinnor och flickor förblir en uppenbar orättvisa, som tar ifrån hela arbetet för utveckling en av dess nycklar till framsteg.

PMU arbetar för att människor i fattigdom ska få insikt om sina rättigheter och att makthavare ska påminnas om de orättvisor som råder och om sina skyldigheter. Att både flickor och pojkar får möjlighet att gå i skola och kvinnor och män att lära sig läsa, skriva och räkna är centralt, men också att alla får tillgång till hälso- och sjukvård.

Försörjningsprojekt är ett område PMU verkar inom, för att människor själva ska kunna ta sig ur fattigdom. Förr tvingades Philipe och Catherine i Burkina Faso låna pengar för att barnen skulle slippa gå hungriga. I dag har de ett matförråd som räcker i minst två år. Läs om hur det blev möjligt HÄR

Läs mer om Internationella dagen för utrotande av fattigdom här