DN Debatt: “Biståndet ska gå till dem som behöver det mest”

Biståndsministern passar även på att hävda att PMU, Diakonia och SMR arbetar i egen sak och representerar ett “särintresse”.

– Vi är en del av en rörelse av miljontals människor i Sverige och världen som är engagerade i att bekämpa fattigdom och främja demokrati. Ett arbete som har pågått mycket längre än det svenska biståndet. Att kalla detta engagemang för ett “särintresse” är arrogant, replikerar Niclas Lindgren, Eva Christina Nilsson och Bo Forsberg.

Läs hela Gunilla Carlssons svar samt PMU:s, Diakonias och SMR:s replik på hennes svar på länken nedan.

“Biståndet ska gå till dem som behöver det mest!”

“Arrogant att kalla oss för särintresse.”

“Arrogant att kalla oss för särintresse”

Biståndsminister Gunilla Carlsson har självklart rätt i att biståndet ska gå till dem som behöver det mest (dn.se/debatt 18/6). Hon har också rätt i att vi har helt olika syn på hur förändring för de fattiga och förtryckta kommer till stånd, skriver företrädare för tre biståndsorganisationer.

Vår erfarenhet är att förändringskraften finns bland människor som organiserar sig mot fattigdom och utanförskap. I kyrkor, kvinnoorganisationer och demokratirörelser. I den arabiska våren, i Sydafrika, i Kuba. Ett konkret exempel är pingströrelsens arbete via Panzisjukhuset i östra Kongo-Kinshasa för kvinnor som utsatts för grova övergrepp.
Regeringen slår fast i sin egen utrikesdeklaration och andra policyn att de vill stödja de krafter som arbetar för demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Det är sådana organisationer som biståndsministern, till vår förvåning, ifrågasätter.

Vi är en del av en rörelse av miljontals människor i Sverige och världen som är engagerade i att bekämpa fattigdom och främja demokrati. Ett arbete som har pågått mycket längre än det svenska biståndet. Att kalla detta engagemang för ett “särintresse” är arrogant.

Med vår artikel ville vi lyfta att regeringen kräver öppenhet av oss biståndsorganisationer, men själva är slutna och inte redovisar sina avräkningar samt förändrar biståndet utan insyn. Vi beklagar att biståndsministern lät bli att kommentera det och att hon inte vill ta del av våra erfarenheter och perspektiv från hundratals samarbetsorganisationer runt om i världen.

Niclas Lindgren, direktor PMU
Eva Christina Nilsson, generalsekreterare Svenska missionsrådet
Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia