Earth Day firar 40-årsjubileum

Initiativet till Earth Day togs av den amerikanske senatorn Gaylord Nelson. Dagen firades för första gången den 22 april 1970 i USA och det starka engagemanget från gräsrötterna fick idén att utvecklas och spridas till allt fler länder. Fyrtio år senare är klimatförändringarna den största utmaning världens länder står inför. Syftet är att genom dagen väcka insikt och uppskattning av vår gemensamma jord, så att individer, företag, organisationer och regeringar tillsammans verkar för bättre klimatpolicys och en mer hållbar livsstil.

I Washington DC hålls exempelvis en stor klimatmanifestation i syfte att driva igenom en skärpt miljöpolitik i USA under detta år.  I Banjul, Gambia, hålls radioprogram om klimatförändringar och miljö under temat “Rethinking the future” och ungdomsledare utbildas i ämnet. I Kabul, Afghanistan drivs en 5-årig trädplanteringskampanj gentemot allmänheten med devisen “Ett träd för mig Ä ett för Afghanistan.”
Earth Day har ännu inte fått samma genomslag i Sverige som i vissa andra länder. Däremot anmälde sig 209 kommuner, 1993 företag, 354 organisationer, 822 skolor och 182 trossamfund i Sverige till Earth Hour 2010, enligt wwf.se.

För mer information om Earth Day: www.earthday.org