Ebola, internflyktingar och jordskred – PMU stödjer flera pågående humanitära insatser

Informationskampanj ska förhindra spridningen av Ebola
I Liberia pågår just nu det värsta utbrottet någonsin av blödarfebern Ebola.
I juni upptäckte man det första fallet och då hade det spridit sig från grannländerna Guinea och Sierra Leone. Värst är idag situationen i norra Liberia, i områden som gränsar till dessa länder. Mer än 300 liberianer har hittills dött av sjukdomen och omkring 500 har insjuknat. Läget är ännu inte under kontroll och utbrottet kan få katastrofala följder. PMU Liberia befinner sig mitt i kaoset och berättar att människor mister livet i epidemin varje dag.  
– Den nödsituation vi befinner oss i kräver omedelbara åtgärder, säger Jallah Kormah, direktor för PMU Liberia.
Genom en informationskampanj som når människorna i de mest drabbade områdena i norr, är PMU med och förebygger att fler smittas. Förhoppningen är att kampanjen ska ge ökad kunskap om smittan och förhindra att fler drabbas.

Familjer i Gaza får mat och sjukvård
Kriget mellan Israel och Hamas drabbar stora delar av civilbefolkningen i Gaza mycket hårt. Genom Palestinian Bible Society stödjer PMU en humanitär insats för 1500 internflyktingfamiljer i Gaza.
Den Grekisk-Ortodoxa och den Latinska kyrkan i Gaza har öppnat sina dörrar för drabbade familjer och PMU:s partner finns på plats och förser dem med matpaket, mediciner, madrasser, filtar, hygien kit och leksaker.
– På grund av de stora behoven är vår insats oerhört viktig och vi har redan etablerat kontakt med andra kristna hjälporganisationer, säger Nashat Filmon, vid Palestinian Bible Society.

Drabbade av jordskred i Nepal får mat och filtar
I Nepal har ett jordskred fått kostsamma konsekvenser. Jordskredet inträffade i byn Mankha, i samma område som PMU genom samarbetspartnern Grace Christian Church driver ett alfabetiseringsprojekt. Ett 30-tal personer har mist livet i skredet och ett hundratal saknas fortfarande. Många hushåll och odlingsmarker spolades också bort i skredet och människor saknar nu hem, mat och kläder. PMU bistår de drabbade med filtar och mat.

Var med och stöd insatserna!
Sätt in en gåva på PMU:s plusgirokonto 90 00 50-6. Om du vill stödja informationskampanjen mot Ebolaviruset, märk gåvan “Ebola-virus”. Om du vill stödja internflyktingarna i Gaza, märk gåvan “Gaza”. Om du vill ge till hemlösa efter jordskredet i Nepal, märk gåvan “Nepal”.

Gåvor kan även ges via sms. Sms:a EBOLAVIRUS till 72980 för att skänka 100 kronor till arbetet i Liberia. Sms:a GAZA till 72980 för att stödja internflyktingarna i Gaza. Sms:a NEPAL till 72980 för att skänka 100 kronor till arbetet i Nepal.