Effektivare jordbruk i Nordkorea

Som en av få utländska organisationer arbetar PMU med landsbygdsutveckling i Nordkorea. Den senaste projektperioden finansieras med 7,6 miljoner kronor i Sida-medel. Utbildning, traktorer, maskinverkstäder och stöd till potatisodling genom bland annat gödningsmedel och utsäde är viktiga delar.

– Vi arbetar med sex kooperativ och från och med detta år är de utrustade med enklare potatislager och växthus för att höja kvaliteten och volymen på utsädespotatisen berättar Markel Sundeen, programansvarig. Vi hoppas att denna investering ska ge effekt på produktionen under 2011.

Kooperativen finns i låglandsområden med varma somrar och en god potatisskörd i juni är mycket viktig för befolkningen i ett land där tillgången till livsmedel är otrygg.

FAO,s senaste rapport pekar på att en liten förbättring skett i landet den senaste tiden när det gäller tillgång till livsmedel.

– Enligt dessa uppgifter har skördarna ökat något under detta år(2010), men fortfarande är behovet av stöd stort, framför allt för de svagare grupperna inom befolkningen, säger Markel Sundeen. PMU:s projekt är ett litet steg i rätt riktning för att öka tillgången till mat i landet.

Totalt finns omkring 15 000 invånare på de sex kooperativen. Enligt planerna ska jordbruksprojektet fortsätta ett år till.