Efter IS

Att över en natt förlora både hus och hem och många gånger familjemedlemmar, och därefter leva på flykt för sitt liv och under konstant rädsla och oro för framtiden. Det blev verkligheten för miljontals människor i Irak när IS tog över stora områden runt om i Irak under 2014. Idag kontrollerar de inte längre land och städer, men närvaron är påtaglig och fortfarande är 6,7 miljoner människor i behov av akut stöd.

Sedan 2014 har PMU stöttat insatser som bistår människor som har förlorat allt med bland annat rent vatten och toaletter, hygienartiklar och traumabearbetning.

Var med och rädda liv och lindra nöd!

 • Vattenförsörjning till internflyktingar (rent dricksvatten, toaletter och latriner, avfallshantering och hygienträningar.)
 • Utdelning av basala förnödenheter (ex. filtar, madrasser, köksredskap, kläder etc.)
 • Utdelning av hygienkit (ex. tandborstar, tvål, mensskydd etc.)
 • Traumabearbetning och psykosocialt stöd
 • Sjukvård
 • Försörjningsstöd
 • Kontantstöd

SWISHA till 90 00 506
PG 90 00 50-6

Märk gåvan ”Efter IS”.

Ditt stöd behövs för att göra det möjligt!

1918 Storbritannien tar kontrollen och 400 år av det Ottomanska riket tar slut.

1932 Irak blir självständigt, något som följs av olika statskupper

1974 Irak godkänner begränsat självstyre för kurderna i norra Irak.

1979 Saddam Hussein blir president.

1980-1988 Iran- Irak- kriget

1990 Irak invaderar Kuwait. En USA-ledd militärkoalition får Irak att dra sig tillbaka i februari 1991.

2003 USA störtar Saddam Hussein och år av våldsamma konflikter om makten startar.

2004 Abu Musab az-Zarqawis milisgrupp ansluter sig till Al Qaida och Al Qaida i Irak uppstår.

2006 Zarqawi dödas och Al Qaida i Irak blir till Islamic State (IS) i Irak.

2013 IS meddelar sin sammanslagning med al-Nusrafronten i Syrien och börjar under 2014 ta kontroll över områden runt om Irak.

2016 Operationen att återta Mosul från IS inleds.

2017 I december förklarar Iraks premiärminister att kriget mot IS är över.

 • Kriget mot IS inleddes sommaren 2014 när gruppen under kort tid tog över stora områden norr och väster om Bagdad i Irak samt i Syrien.
 • När det självutnämnda IS-kalifatet var som störst kontrollerade det ett område där tio miljoner människor bodde.
 • Drygt 200 massgravar har hittats i norra Irak där 6 000 – 12 000 irakier har avrättats av IS, enligt siffror från FN.
 • Närmare sex miljoner internflyktingar har flytt sina hem i Irak på grund av IS kontroll. Två miljoner människor är fortfarande på flykt inom landet.
 • I mars 2015 återtog irakiska styrkor Tikrit, som varit kontrollerat av IS i nästan tio månader. Därefter börjar stad efter stad återtas.
 • Mosul återtogs från IS efter en utdragen kamp som pågick oktober 2016 till 1 juli 2017.
 • I december 2017 förklarade Iraks premiärminister att kriget mot IS är över.
 • Att bli Livräddare innebär att månadsvis stödja PMU:s akuta katastrofinsatser runt om i världen. Genom ett långsiktigt stöd bidrar du till att göra det möjligt för PMU och partner på plats att snabbt kunna hjälpa människor som förlorat allt –bara dagar efter att katastrofen inträffat.

  Bli livräddare!

   

EFTER IS – TILLSAMMANS GÖR  VI SKILLNAD

Ge en gåva

Engångsgåva
Bli månadsgivare
Ge som företag

ANDRA SÄTT ATT GE

Plusgiro
900050-6
Märk din gåva “Efter IS”

swish
Skicka din gåva till 9000506, märk gåvan “Efter IS”.

 
Besök vår shop och köp en gåva som förändrar liv!