Ellinor Ädelroth: Stora utmaningar vid Panzisjukhuset

Ellinor Ädelroth, lungläkare och professor emerita vid Universitetssjukhuset i Umeå, har arbetat vid Panzisjukhuset sedan 2012, men är från och med januari i år ny projektledare för PMU:s SSV-projekt. Genom detta arbete ges vård till patienter som överlevt sexuellt våld eller har andra svåra gynekologiska besvär exempelvis på grund av förlossningsskador.

– Det är ett intressant och fantastiskt projekt att få arbeta med och jag tror att jag genom min medicinska kompetens kan tillföra något viktigt, sade Ellinor Ädelroth, när hon besökte Pingsthuset, Alvik.

Det sexuella våld som man tyckte sig se en minskning av 2011, har sedan dess ökat år efter år. Totalt räknar men med att minst en halv miljon kvinnor våldtagits som ett led i krigföringen. Hela 86 av de patienter som vårdats efter övergrepp mellan januari och mars är i år är under 18 år gamla. Två av flickorna är bara fyra och två år.

– Att rebellgruppen M23 är besegrade innebär inte att det blivit lugnt. Senast i morse fick jag ett mejl om nya oroligheter och bara under mars månad fick jag 61 sådana säkerhetsmeddelanden, berättar Ädelroth.

Hon framhåller att standarden på den specialistvård som erbjuds vid Panzisjukhuset är mycket hög, men också att det finns enorma behov när det gäller finansiering för sjukhuset som helhet.

– I dag finns det patienter på sjukhuset som inte kan få den vård de behöver på grund av att det saknas medel, och detta innebär många svåra avvägningar i det dagliga arbetet.

På sjukhuset finns totalt 450 sjukbäddar och 28 läkare är under specialistutbildning. Upptagningsområdet är 390 000 invånare, men patienter kommer från hela provinsen. Medellivslängden är 49 år i landet och spädbarnsdödligheten högst i världen.

SSV-projektet förfogar över 250 av sjukbäddarna. Förra året vårdades drygt 2700 patienter, varav över 1700 efter sexuellt våld. De behandlas utifrån ett helhetsperspektiv där det rättsmedicinska och psykosociala stödet, liksom socioekonomisk träning för att komma tillbaka till livet, är viktiga delar.
– Att hjälpa kvinnorna att berätta sammanhängande historier om vad de utsatts för är ett viktigt led i arbetet. Om de kan sätta ord på smärtan så kan den också lindras så småningom, säger Ädelroth.

Att undervisa kvinnorna om deras mänskliga rättigheter, stärka deras självkänsla och följa och ge dem stöd under den juridiska processen för att förövarna ska straffas är också viktigt. I dagens läge råder så gott som total straffrihet.

SSV-projektet fyller i år tio år och totalt har över 32 000 patienter fått vård genom det.

_________________________________

Ge en gåva till PMU:s arbete vid Panzisjukhuset på pg 90 00 50-6, eller genom att gå in här och välja “Panzisjukhuset.
“SMS:a PANZI100 till 72 980 så skänker du 100 kr till arbetet.

Tack för ditt bidrag det räddar liv!