En procent kan snart äga mer än alla andra på jorden tillsammans

Världens orättvisor är enorma och det krävs krafttag för en förändring. Den rikaste hundradelen av jordens befolknings tillgångar har ökat från 44 procent 2009 till 48 procent 2014. Medlemmarna av denna skara hade under förra året en genomsnittlig förmögenhet på drygt 20 miljoner kronor (2,7 miljoner dollar) per vuxen, enligt den internationella utvecklingsorganisationen Oxfams rapport.

De 80 rikaste personerna i världen har under dessa fem år fördubblat sina inkomster. Deras samlade förmögenhet är nu större än hela den fattigare halvan av jordens befolkning, hävdar organisationen. 2010 var man tvungen att samla jordens 388 rikaste personer för att kunna göra samma jämförelse.

– Vårt uppdrag att bekämpa den orättfärdighet som råder i världen är tydligt. Rapporten visar hur viktigt vårt arbete är för att ge människor redskap till att ta sig ur fattigdom, men också att vårt påverkansarbete för att förändra orättvisa samhällsstrukturer behövs mer än någonsin, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.

Oxfam efterlyser ett globalt mål för hur klyftorna ska minskas och kräver bland annat en lägsta garanterad inkomst, högre skatt på kapital och förmögenhet samt ökad jämlikhet mellan könen.

Läs mer här