En vecka har gått efter den svåra jordbävningen i Nepal

Den officiella dödssiffran ligger nu på cirka 6000 personer, men regeringen uppskattar att det handlar om betydligt fler, troligen uppemot 10 000. 70 000 hem har raserats totalt och ytterligare cirka 500 000 byggnader är skadade. Behoven är enorma!

Dessutom ligger en del av de drabbade områdena väldigt otillgängligt. PMU:s medarbetare på plats, Christer Stenberg, rapporterar; – Två områden som vår partner troligen får ansvar för ligger så avlägset att de endast nås med helikopter eller en tre dagars vandring.

Mitt i allt detta jobbar PMU:s partner GCDN, Grace Community Development Nepal. Tack vare en liten men effektiv organisation, med lokal förankring kom de igång snabbt med hjälpinsatserna, betydligt snabbare än de större organisationerna, och har redan försett hundratals familjer med presenningar som skydd mot väder och vind, vatten och matpaket.

Ytterligare en oro är att inom en månad behöver risutsädet komma i jorden om inte matbrist ska drabba landet 2016. Problemet är att utsädet i stor utsträckning har blivit förstört i och med jordbävningen.

Författare: Elisabeth Hammarberg

Så kan du hjälpa!
Ge en gåva direkt via PMU.se
Sätt in en gåva på PG 90 00 50-6. Märk gåvan “Nepal”
Swisha en gåva till nummer 9000506. Märk gåvan “Nepal”
SMS:a NEPAL till 72980 för att ge 100 kronor.

Tack för din gåva den behövs!