Det började i Bukavu den 17 maj. Fjorton delegater från svenska pingstförsamlingar och PMU åkte ner för att delta i en fredskonferens tillsammans med ledare från pingstsamfund i Central- och Östafrika.
– I arbetet med vår strategi för 2016-2020 kom det mycket tydliga signaler från ett antal av våra lokala partner, om vikten av att vi tillsammans behöver arbeta med hur vi kan bygga en fredlig kultur, och på andra sätt verka för en fredlig utveckling. Ett av de länder där detta är ett stort behov är såklart DR Kongo, där vår partner CEPAC sagt att man vill spela en större roll än man tidigare gjort, och där man utmanat PMU och svenska pingstförsamlingar att göra vad vi kan, för att stötta framväxten av fred i landet, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU.
Genom workshops och seminarier diskuterade man hur man gemensamt kan jobba för en fredlig lösning i regionen.
– Veckan innehöll samtal, undervisning och utmaningar från olika perspektiv, för att stimulera oss som kyrkor i Afrika, och i Sverige, att axla en större roll för fred och jämställdhet. Vi pratade mycket om vad vi behöver arbeta med internt, för att kunna vara goda exempel, men gav också praktiska tips på hur man kan agera för att bygga fred på lokal och nationell nivå, säger Niclas Lindgren.
Veckan avslutades med en presskonferens där en deklaration lästes upp, och frågor besvarades om vad kyrkan vill göra, men också om hur man vill utmana politiska ledare och det internationella samfundet när det gäller att ta ansvar för att länderna får uppleva fred.

Samtidigt som fredskonferensen pågick i DR Kongo deltog flera av PMU:s personal i Tjejmarathon i Ursvik i Stockholm, där ett 40-tal kvinnor och män sprang för att lyfta situationen för kvinnorna som kommer till Panzisjukhuset efter att de utsatts för sexuellt våld. Initiativet som hållit på i flera år, har som mål att under 2016 samla in hundratusen kronor till verksamheten.

Tisdagen den 24 maj var det dags för nästa utåtriktade event, där artisten Jason “Timbuktu” Diakité var huvudgäst. Genom en Afterwork med samtal på Kägelbanan på Södra Teatern lyfte man återigen situationen i DR Kongo och kvinnornas kamp.
– Syftet med eventet ikväll är att visa kvinnorna att vi inte är tysta. Att deras liv inte gått obemärkt förbi. De dör inte i tystnad och kämpar inte i tystnad. Vi har sett och vi har hört och vi vill stå med dem i deras kamp. Vi står vid deras sida, inledde Maria Bard, påverkansstrateg på PMU som modererade kvällen.
Jason “Timbuktu” Diakité som i höstas besökte Panzisjukhuset för andra gången tillsammans med PMU, berättade under panelsamtalet om sin resa och hur han skrev låtar tillsammans med kvinnor som överlevt sexuellt våld. Musik är ett av de redskap som används i terapiarbetet för att stärka kvinnorna.
– Precis som under förra resan slogs jag av den styrka och den energi som människor i DR Kongo som jag träffat har, trots all tragedi de tvingats utstå. Trots att livet är väldigt svårt för väldigt många, inte bara på grund av avsaknaden av fred men också på grund av fattigdom. När det väl till slut, förhoppningsvis blir fred i DR Kongo så har man också en utbredd fattigdom att handskas med, sa Jason “Timbuktu” Diakité från scenen.
Med på scenen fanns även Andreas Rydell, kvalitets- och miljöchef på It-företaget Atea. Även han hade besökt DR Kongo tillsammans med PMU och berättade hur Atea jobbar för att förhindra import av konfliktmineraler.

Veckan avslutades med en fredsmanifestation på Mynttorget i Stockholm lördagen den 28 maj. Ett 100-tal engagerade hade samlats för att höja sina röster för behovet av fred i DR Kongo. Desireé Pethrus, riksdagsledamot för Kristdemokraterna fanns på plats och talade tillsammans med Niklas Piensoho, föreståndare och pastor för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.
– Idag står vi här för att vi vill ropa på fred. Folket i DR Kongo förtjänar något annat än det som pågår just nu, sa Niklas Piensoho i sitt tal.
Han lyfte att svenska pingstmissionärer kom till DR Kongo redan 1921 och att det idag finns en miljon medlemmar i den församlingsrörelse som svensk pingstmission grundat. Utöver det finns det flera miljoner medlemmar i andra systersamfund i grannländerna, som drabbas av det ostabila läget.
– Det borde vara ett svenskt intresseområde, för så många människor har rötter i rörelser som har sitt ursprung i det här landet. Vi agerar för att skapa fred i detta plågade område i vår värld. Någon måste sätta sig med ledarna i den delen av världen, sade Niklas Piensoho.