Mellanöstern och Nordafrika

Mellanöstern och Nordafrika är en brokig region när det kommer till ekonomi, politik och dess befolkning. Olikheterna har ofta resulterat i utdragna och våldsamma konflikter som präglat stora delar av regionen. Stridigheter i flera länder har drivit miljoner människor på flykt. Läget är akut och behoven enorma. Regionen behöver uppleva fred och försoning mellan grupper, mellan religioner och mellan generationer.

Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

I regionen arbetar vi främst med att stärka och utbilda civilsamhället kring demokrati, barns och kvinnors rättigheter och med fred, försoning och religionsdialog.
I regionen gör PMU även humanitära insatser i ett land på arabiska halvön som slits sönder av inbördeskrig och för människor som flytt från Syrien.
Hanna Toorell handlägger våra projekt i Mellanöstern och Nordafrika!

E-post: hanna.toorell@pmu.se