Enkät och konsultation om PMU:s roll i framtiden

Sedan starten 1965 har PMU förmedlat drygt 3,5 miljarder av svenska skattepengar in i svensk pingstmissions diakonala arbete utöver världen. Sida har nyligen beslutat att PMU från och med 2018 inte längre ska ha ett eget direktavtal med dem.
PMU kommer dock fortfarande ha möjlighet att erhålla Sida-medel för sitt arbete, men då genom Svenska Missionsrådet, som är en paraplyorganisation för kristna biståndsaktörer utan eget avtal.
En annan möjlighet är att välja att samla in mer pengar själva och/eller hitta nya finansieringsvägar för svensk pingstmissions ansvarstagande för rättvisa och utveckling i världen.
Inför beslut om hur vägen vidare ska se ut har PMU skickat en enkät till alla församlingar med ett antal frågor kring detta för att få en indikation på hur relationen till svenska statliga biståndsmedel upplevts, och på hur PMU bör gå vidare i utvecklingen av svensk pingstmissions diakonala arbete.
Församlingarnas svar kommer att utgöra ett av många underlag inför beslut om framtiden. Enkäten är utskickad per mejl och svar önskas senast måndagen 9 juni.
Ett par svar per församling önskas gärna, exempelvis av föreståndare och missionsrådsordförande.
Församlingarna inbjuds också till konsultationer i denna fråga, både under Nyhemsveckan och Lappis. På Nyhem hålls den i konferensrummet i entrén i Nyhemshallen onsdagen 18 juni mellan 17 och 18.30, och på Lappis i Ungdomstältet torsdagen 3 juli mellan 17.00 och 18.30.