Enorma behov i Irak

IS intrång i Mosul har skapat stora flyktingströmmar. Behoven av akut nödhjälp är stort, därför gör PMU nu en insamling till de drabbade.

I slutet av januari hade 160 000 människor flytt belägrade delar av Mosul till följd av Islamiska Statens intåg i staden. Behovet av grundläggande nödhjälp för de människor som flyr till närliggande områden stiger i snabb takt. Mer än en miljon människor beräknas vara i behov av nödhjälp i otillgängliga delar av Mosul.
PMU planerar nu en insats tillsammans med partnern Tearfund UK och Evangelical Presbytarian Church i Kirkuk, för att förse människor med basal nödhjälp som rent vatten, mat och filtar.

Stöd insatsen:
PG. 90 00 50-6, uppge ”Katastroffonden”.
Swish 9000506, märk gåvan ”Katastroffonden”.

MATILDA HECTOR