Kyrkorna i Etiopien får miljoner för att skapa fred

PMU har beviljats nio miljoner kronor från Sida genom den svenska ambassaden i Etiopien. Pengarna ska gå till ett fyraårigt fredsprojekt som PMU bedriver i samarbete med den etiopiska evangeliska alliansen, ECFE. Tack vare medlen kan man nu stärka landets freds- och försoningsarbete.
– Det är historiskt. ECFE erkänns som en viktig samhällsaktör, säger Ove Gustafsson, programchef på PMU.

ECFE har en viktig roll i Etiopien där de jobbar med sociala frågor som anti-korruption och god samhällstyrning. Nu stärks deras arbete i områden där det förekommer konflikter och oroligheter. Man hämtar erfarenhet från fredsarbete i PMU:s andra partnerländer i Östafrika.
– Detta stämmer väl med vädjan från landets ledning till kyrkoledare, att spela en aktiv roll i fredsarbetet. Målet med medlen är att möjliggöra så att kyrkorna kan arbeta mer intensivt och planerat för fred och försoning i landet, säger Ove Gustafsson, programchef på PMU.
Anslaget gäller från 2019 och framåt. Det är första gången som PMU beviljas medel via en svensk ambassad.
– Det som är särskilt roligt är att kyrkorna och de religiösa aktörerna uppmärksammas som viktiga samhällsaktörer i arbetet för fred. Kyrkorna når in och kan möta människor där myndigheterna inte når ut. Kyrkan kan vara med och skapa förtroendefulla samtal och jobba för konstruktiv samhällsförändring. Det ligger i kyrkans försoningsuppdrag att verka för folkförsoning, att vara gränsöverskridare, och att stödja en förändring för folket, säger Ove Gustafsson.

Tack vare de beviljade medlen kan ECFE nu utöka och stärka arbetet. De ska ta fram en manual för konflikthantering och anordna regionala konferenser. De kommer också att fortsätta samverkan med andra religiösa aktörer, bland annat med muslimska och ortodoxa ledare, där man har stort förtroende för organisationen.
– De kommer träna religiösa ledare i hur de kan vara till hjälp i konfliktsituationer, så att de får en medlarroll och kan skapa en plattform för konstruktiv dialog, säger Ove Gustafsson.

ECFE står för Evangelical Church Fellowship of Ethiopia.

MATILDA HECTOR