Etiopien

Etiopien är en av Afrikas snabbast växande ekonomier men klyftorna mellan rik och fattig ökar i en alarmerande hastighet och leder till interna spänningar i landet. Korruptionen är utbredd och samhället behöver ersättas med en god demokratisk styrning på alla nivåer. Situationen i landet hjälps inte av den påverkan som klimatförändringarna har i sårbara delar av landet – oförutsedda och plötsliga klimatskiftningar får förödande konsekvenser för djurhållning och grödor med följd att människor förlorar sin försörjning. Utmaningarna kopplade till klimatförändringarna är därför avgörande för en framtid utan fattigdom och konflikter som kan slita landet itu.
Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

Huvudsakliga arbetsområden: Demokrati och fred, hälsa, utbildning, försörjning och miljö.
Här arbetar vi: Hela landet, inklusive Afar-, Amhara-, och Oromiaregionerna.
Så arbetar vi i Etiopien: PMU jobbar brett i Etiopien med allt från demokrati och fred, utbildning och miljö till hälsa och försörjning. Humanitära insatser är inte ovanliga på grund av konsekvenserna av klimatförändringarna.
En del i arbetet i Etiopien är att finna alternativa försörjningsmetoder , öka kunskapen och medvetenheten om klimatpåverkan samt rehabilitera viktiga och känsliga geografiska områden, öka den demokratiska kulturen och ge möjlighet till skolgång för barn i avlägsna delar av landet.
Malin Canslätt handlägger våra projekt i Etiopien.

E-post: malin.canslatt@pmu.se

 
 
 
 

Exempel på projekt

Parlamentariker utbildas i god samhällsstyrning

Parlamentariker utbildas i god samhällsstyrning

Etiopien är ett land som kantas av problem med fattigdom, korruption och dåligt styre. PMU har en unik ingång att vara med och bidra till förändring genom sitt samarbete med Etiopiska evangeliska alliansen (ECFE) som undervisar 121 av landets parlamentariker genom kristna riksdagsgrupper om god samhällsstyrning och anti-korruption utifrån bibliska principer. ECFE har ett stort nätverk bland kyrkor runtom i landet och utöver arbetet med parlamentarikerna, så undervisar man också församlingsledare, universitetslektorer och banktjänstemän i kyrkorna, kring samma tema. Genom ditt bidrag kan fler få kunskap om hur man styr ett samhälle på ett gott sätt.
Projekt: 15615061 Huvudområde: Demokrati Geografiskt område: Hawassa, Oromia och delar av Ethio Somali-regionen, Afar och Gambella (Etiopien) Samarbetspartner: ECFE, Etiopiska evangeliska alliansen Finansiär: Projektet drivs i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Jason Vogt
Läs mer
Fatoma får utbildning på en av de mest utsatta platserna på jorden

Fatoma får utbildning på en av de mest utsatta platserna på jorden

– Om min pappa ber mig att gifta mig så skulle jag säga nej för jag vill få en chans att gå i skolan och lära mig saker. Jag skulle rymma hemifrån, säger Fatoma. Hon är 15 år och älskar att gå i skolan. Om inte PMU hade varit med och gett stöd till en skola i hennes by hade hon aldrig fått gå i skolan och antagligen varit bortgift idag. En verklighet hon delar med många barn världen över. Fatoma bor i en by i Afarregionen i Etiopien – en av de varmaste platserna på jorden. Landskapet runt hennes by är kargt och torrt och öknen breder ut sig så långt ögat når. Vattenbristen gör att det är få som bor i denna utsatta by. PMU stöttar, genom samarbetspartnern Emwacdo, en lokal skola i byn. Fatoma är en av eleverna och hon tar sina studier på största allvar. De flesta av Fatomas vänner har varit gifta i några år vid det här laget, men trots att Fatoma är lite rädd att det ska hända henne också tror hon att hennes föräldrar har förstått vikten av utbildning och därför vågar hon drömma. – Jag drömmer om att utbilda mig till läkare. För att kunna bli det måste jag vara uppmärksam och jobba hårt, säger hon. Huvudmålet med insatsen är att stärka Afar-folket genom att skapa tillgång till utbildning för att därmed långsiktigt förändra inställningen till skolgång och öka kvinnors möjlighet till läs- och skrivkunskaper. Projektmålet är att 750 barn ska få möjlighet till mobil skolgång samt 900 män och kvinnor lära sig läsa och skriva. Självhjälpsgrupper kommer också att skapas för att organisera kvinnor och män och skapa en plattform där olika ämnen, till exempel egenföretagande, mikrokrediter, miljö, jämställdhet med mera, kan diskuteras.
Projekt: 15615041 Geografiskt område: Afar Region, Etiopien Samarbetspartner: Emwacdo Finansiär: Projektet stöttas av Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Jason Vogt
Läs mer