Etiopiens kvinnor får en röst i vårens kampanj

Halva Etiopiens befolkning lever under fattigdomsgränsen. Många livnär sig på jordbruk som ofta drivs av kvinnorna i familjen. Sedan landet fick ny ledning för ett år sedan har kvinnornas situation uppmärksammats och fler kvinnor har tilldelats viktiga maktpositioner. Detta har gett hopp om att förändring är på gång. Men för de kvinnor som lever på landsbygden, är de små projekten, som drivs av PMU:s partner, fortfarande livsnödvändiga. I vårkampanjen ”Hon som bär” samlar vi in pengar för att bland annat stärka kvinnors situation i landet.

Etiopien är Afrikas näst folktätaste land med 105 miljoner invånare. Över 80 procent av befolkningen bor på landsbygden och försörjer sig på småskaligt jordbruk. Det innebär en stor sårbarhet kopplat till de pågående klimatförändringarna. Under våren kommer vi uppmärksamma kvinnors situation i Etiopien lite extra. PMU stöttar projekt i områden där kvinnor är särskilt utsatta till följd av fattigdom, där det ofta är kvinnorna som bär ansvaret för familjens överlevnad och försörjer familjen.
– Alla aktiviteter utförs av kvinnor. Vi går till fältet och jobbar hela dagarna, vi samlar ved som vi bär hem, tar hand om hemmet och hämtar vatten, säger Gwanguja Durtsa från Mandura. Enligt traditionen har kvinnorna i Mandura inte gått i skolan. Därför har all arbetsbörda hamnat på dem.

Många hoppas nu på förändring i landet. Den 2 april 2018 svors Afrikas yngsta ledare, 42-åriga Abiy Ahmed in som Etiopiens premiärminister. Sedan dess har han blivit uppmärksammad världen över för att han tagit stora kliv i demokratisk riktning och för att han tillsatt kvinnliga ledare på höga poster. Förutom att parlamentet valt en kvinna till landets nya president, så har Abiy Ahmed även sett till att hälften av alla ministrar i regeringen är kvinnor. Detta är något som väckt hopp bland kvinnorättsgrupper i landet.
– Bästa sättet att stärka kvinnor är genom utbildning. Att skapa grupper, utbilda och upplysa. När de lärt sig om ekonomiska och sociala sammanhang har de sedan möjlighet att påverka samhället, säger Berhan Tesfaye som är programkoordinator på EMWACDC, en av PMU:s samarbetspartner i Etiopien.

En av EMWACDC:s insatser som PMU stöttar är självhjälpsgrupper. Genom självhjälpsgrupperna stärks kvinnorna och deras sociala och ekonomiska situation blir bättre. De får också en inkomst och tryggad matsituation. Genom grupperna har många också fått möjlighet att vara med och fatta beslut och ansvara för familjens resurser. Flera berättar att de nu förstår att deras röst är viktig och att de har rättigheter.
– Vi hjälper varandra i gruppen, det ger hopp. Om vi har det riktigt knapert kan vi låna från gruppens kassa. Min förhoppning är att vi ska kunna spara mer för framtiden, säger Boge Debasu, som är med i en av självhjälpsgrupperna.

Var med och stötta arbetet! Swisha 90 00 506. Märk gåvan ”Hon som bär”.

Läs mer här.

MATILDA HECTOR och ANNELIE EDSMYR