Ett första steg mot att skapa fred i Etiopien

En manual som ska skapa fred har nu lanserats i Etiopien.
– Det känns som vi har ett verktyg av guld för att påverka för fred i vårt land, säger Dechasa Hirpesa, chef för avdelningen för fred och påverkan
på ECFE, som varit med och tagit fram manualen som nu ska spridas över landet.

I slutet av 2018 beviljades PMU nio miljoner kronor från Sida genom den svenska ambassaden i Etiopien till ett fyraårigt fredsprojekt som bedrivs i samarbete med Evangelical Churches Fellowship of Ethiopia, ECFE. Att ta fram en  fredsmanual var en av de viktigaste aktiviteterna under projektets uppstart. Manualen som nu finns skriven i två versioner, en bibelbaserad och en sekulär version, ska fungera som ett verktyg för att skapa dialog och fred mellan stridande grupper.

I Etiopien finns 80 folkgrupper. De senaste åren har flera etniska konflikter eskalerat med dödlig utgång. Omkring 2,4 miljoner människor har fördrivits på flykt inom landet. ECFE samlar 25 miljoner av landets 100 miljoner invånare. Konflikter inom församlingar och mellan kyrkobesökare är inte ovanligt förekommande. Genom sitt nätverk inom olika samfund når ECFE ut i de allra mest utsatta områden och man hoppas nu att manualen ska få stor spridning.
– Målet med manualen är att utbilda regionala ledare inom våra medlemskyrkor. Efter att de själva gått utbildningen ska de i sin tur träna kyrkoledare på lokal nivå, säger Dechasa Hirpesa, chef för avdelningen för fred och påverkan på ECFE.

Manualen innehåller olika teman med diskussionsfrågor och övningar. Exempel på teman är; orsaker och effekter och en konflikt, en icke-våldsinställning för att skapa fred och försoning med det förflutna.
– Vi hoppas att fredsprojektet och manualen bidrar till fredliga lokalsamhällen i Etiopien, med social sammanhållning mellan människor från olika folkgrupper och religioner. I projektet vill vi att kyrkor ska ta sitt ansvar och tala fred och sammanhållning till människor, idag är det tyvärr inte alltid så, säger Johanna Bergsten från PMU som leder arbetet i fredsprojektet.

Fredsmanualen finns på engelska, amarinja och oromo. Den har redan efterfrågats av flera andra internationella aktörer verksamma i landet.

MATILDA NYAMAI