Ett hårt drabbat Japan

Vi tar del av skakande reportage och hemska bilder från katastrofområdet. Vi lider med landet och människorna och ber om Guds nåd och omsorg i denna mycket svåra situation.

PMU arbetar enligt internationella humanitära policyn som säger att det är det egna landet som har ansvar för att bistå sin befolkning. Det är först när landet inte kan eller vill bistå sin egen befolkning som FN och humanitära organisationer går in och ger humanitärt stöd. De japanska myndigheterna arbetar aktivt för att bistå den drabbade befolkningen.

Detta till trots, inom svensk Pingströrelse finns kontakter med Japan, samt ett engagemang och en vilja “att göra något” för Japans befolkning. PMU har därför beslutat att ta emot och vidareförmedla gåvor från församlingar, second hand-butiker och enskilda som känner att de vill vara med och bidra. PMU kommer att förmedla dessa gåvor vidare till lämplig organisation som är aktiv  med insatser i landet.

Ge er gåva till: PG 90 00 50 Ä 6

Märk inbetalningen “Japan”