EU gör det svårare att handla med mineraler

EU tog igår ytterligare ett steg mot att städa upp Europas handel med konfliktmineraler. En ny förordning kring import av mineraler antogs i parlamentet. PMU välkomnar beskedet, men anser att förordningen inte är tillräcklig.

EU är en viktig destination för mineraler, både som en marknad för råvaror och för vardagliga produkter som innehåller mineraler som till exempel bärbara datorer, mobiltelefoner, motorer och smycken.
Igår antog EU-kommissionen, parlamentet och ministerrådet gemensamt en slutgiltig skrivning för en ny förordning kring import av så kallade konfliktmineraler. Förordningen är avsedd att undvika att mineraler som tenn, tantal, volfram och guld, som kommer in i EU, inte finansierar konflikter eller kränker mänskliga rättigheter. Företag inom EU som importerar dessa mineraler för tillverkning av konsumtionsvaror, måste nu certifiera produkter som innehåller dessa mineraler när de köps från andra länder.
Vissa företag inom EU kommer i och med den nya förordningen, att för första gången vara juridiskt skyldiga att ta ansvar för sina mineralleveranskedjor och tvingas vidta åtgärder för att förhindra att deras handel är kopplad till konflikt eller brott mot mänskliga rättigheter.
Förordningen täcker bara en liten del av leveranskedjan och innefattar bara importer av mineraler i råformat. Företag som använder mineraler i färdiga produkter räknas inte in. Förordningen gäller heller inte företag som importerar mineraler under 100 kilo, vilket gör att det minskar antalet berörda företag.
– Det som är positivt är att vi för första gången ser en förordning som är global i geografisk bemärkelse. Tyvärr så har den tydligt begränsats i omfång och kommer därmed enbart beröra en bråkdel av företag som är involverade. Även nivån på den undre gränsen för volymen av import av varan är oroande, den är för hög, och det blir därmed många företag som inte berörs av lagstiftningen. Sverige har dock sagt att man kommer att följa implementeringen av lagen noggrant och om den inte får önskad effekt, arbeta för att den skärps, säger Maria Bard, påverkansstrateg på PMU och tillägger:
– PMU kommer att fortsätta sin dialog med Sveriges regering om detta. Likaså kommer vi tillsammans med våra lokala partners fortsätta bevaka på vilket sätt EU kommer använda de sedan tidigare, utlovade medlen för att stärka den legala utvinningen och handeln med mineraler på plats i konfliktdrabbade områden.

Läs EURACS pressmeddelanden här, där PMU och flera andra organisationer är underskrivare.

MATILDA HECTOR