EU-kommissionär besöker Panzisjukhuset

ECHO-chefen Kristalina Georgieva besöker Panzisjukhuset i Bukavu, DR Kongo, tillsammans med en delegation på 15 personer, däribland journalister från BBC och New York Times. De anländer med helikopter vid åttatiden på morgonen.

– Vi är väldigt glada för det här besöket. Det visar att arbetet på Panzisjukhuset erkänns som viktigt från internationellt håll och att det finns insikt om att behovet av humanitära medel fortfarande är stort, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU, som är på plats i Bukavu.

Georgieva kommer att göra en rundtur på sjukhuset och får enskilt möta kvinnor som vårdas efter sexuellt våld eller fistlar. Besöket ger också möjligheter att diskutera de behov som finns och lämpliga strategier för samarbete. ECHO, Europeiska kommissionens avdelning för humanitärt bistånd och civilskydd, förmedlar i år omkring åtta miljoner kronor till arbetet på Panzi, via PMU.

På Panzisjukhuset finns expertis inom fistelkirurgi och hundratals kvinnor opereras för sina skador. Arbetet leds av det nationella pingstsamfundet CEPAC i samarbete med PMU. Flera av de kvinnor som vårdas har tidigare blivit opererade av läkare som inte har tillräcklig kompetens, vilket förvärrat deras skador. I en skrivelse som går ut i dag uppmanas därför internationella givare och nationella auktoriteter att försäkra sig om att bara kvalificerade och certifierade institutioner tillåts verka inom fistelkirurgi.

Med under dagen finns också de svenska kristna riksdagsledamöterna Annelie Enochson, Roland Utbult och Mikael Oscarsson, KD, samt Lars-Arne Staxäng M.

För att läsa skrivelsen klicka här