EU-omröstning om konfliktmineralerna

Efter en omröstning i europaparlamentet den 20 maj har man gått ett steg närmre ett bindande lagförslag om att företag inom EU som importerar mineraler och metaller från konfliktområden kan komma att tvingas certifiera sina produkter för att värna rättvis handel och mänskliga rättigheter. Detta är en del i det intensiva arbete som pågått inom EU med att ta fram ett regelverk kring import av mineraler och metaller från konfliktområden. Nästa steg är en kommande dialog mellan kommissionen, parlamentet och ministerrådet som troligtvis kommer äga rum till hösten.

Läs mer här:
Omröstning i EU-parlamentet positivt för Kongos framtid

Statement from Dr. Denis Mukwege: EU vote is a victory for human rights

Europaparlamentets förslag