EU-parlamentariker besökte Panzi

Förra fredagen fick Panzisjukhuset besök från EU-parlamentet i Bryssel. Med i delegationen på åtta parlamentariker och tjänstemän fanns bland annat Gianni Pittella, talman i parlamentet, Linda McAvan, ordförande i Utvecklingsutskottet och Marie Arena, rapportör för konfliktmineralfrågor. Besöket var ett led i att visa stöd för Panzisjukhuset och dess arbete med att uppmärksamma omvärlden på situationen i DR Kongo.
– Parlamentarikerna sa att de har en moralisk skyldighet att stötta Panzisjukhuset och det kongolesiska folket. Det var också en av orsakerna till att de gav Sacharovpriset till Dr. Mukwege förra året, menade de, säger Bertin Rutega, biträdande projektledare för SSV-projektet på Panzisjukhuset.

Mötet utgick från tre huvudpunkter; den massgrav som man upptäckt i Maluku och som man nu från ministeriet i Kinshasa lovat utföra en oberoende utredning kring, valprocessen och konfliktmineralfrågan.

Ett av de mest brännande ämnena som togs upp var just konfliktmineralfrågan. Inom parlamentet och kommissionen diskuteras nu flitigt om man ska ha ett bindande avtal om konfliktmineraler där EU-stater och företag förbinder sig till ansvarsfullt handlande med mineraler inom EU-länderna. I mars förra året föreslog EU kommissionen ett för företagen frivilligt system för kontrollen av upphandlingen av mineraler, vilket innebär att de flesta företag inte kommer att förändra sina rutiner. Några dagar efter EU-parlamentarikernas besök på Panzisjukhuset, röstade parlamentets handelsutskott, som leder arbetet i frågan, för ett icke-bindande avtal om konfliktmineraler. Frågan kommer dock åter att komma upp i kommissionen i mitten på maj där den återigen ska debatteras.
I sitt tal till parlamentarikerna framhävde chefsläkaren för sjukhuset, Denis Mukwege att det kongolesiska folket har höga förväntningar inför denna framtida EU-lag. Parlamentarikerna i sin tur lyfte fram de hinder de stöter på i genomförandet av lagen.
– Parlamentarikerna berättade att de mött utmaningar kring detta. Till exempel har flera företag kontaktat dem och försökt hindra omröstningen av lagen. De uppmuntrade därför det civila samhället i DR Kongo att stärka sitt samarbete med bistånds- och människorättsorgansationer och det övriga civila samhället i Europa kring frågan, så att den allmänna opinionen i Europa kan hjälpa EU-parlamentariker i opinionsbildningen, säger Bertin Rutega.

Efter mötet fick delegationen möta de kvinnor som fått vård genom det PMU-stödda SSV-projektet (Survivors of Sexual Violence).  
– En av överlevarna av sexuellt våld som talade på uppdrag av de andra kvinnorna sa: “Tack för ert besök. Vi har upplevt fruktansvärt lidande och vi känner att vi är övergivna i våra hembyar. Men sedan vi kom hit till Panzisjukhuset återfick vi glädjen, tack vare stödet som vi fått av Dr. Mukwege. Vi lever tack vare honom!” återberättar Bertin Rutega.
Som gensvar tog en av delagationsmedlemmarna ordet och sa:  
– Ni är starka kvinnor. Vi vet hur ni har lidit. Ibland känner ni er ensamma och övergivna, men vi vill försäkra er om att vi står tillsammans och att ni kan räkna med oss.

* I delegationen var: Gianni Pittella, talman i parlamentet,Linda McAvan, ordförande i Utvecklingsutskottet, Elena Valenciano, ordförande i underutskottet för Mänskliga rättigheter, Marie Arena, rapportör för konfliktmineraler, Cecile Kyenge, vice president Gemensamma parlamentariska församlingen EU Ä ACP, Daniele Cardella, chef för presidenturskabinettet, Renaud Savignat, S&D Sekretariatet DEVE, Jan Bernas, talesperson