EU röstar om konfliktmineralfrågan

Under våren 2015 har ett intensivt arbete pågått inom EU med att ta fram ett regelverk kring import av mineraler från konfliktområden. Den 14 april röstade EU:s handelsutskott i frågan. Den 20 maj kommer parlamentet ha omröstning om förslaget till det nya regelverket, ett förslag som har kritiserats av en rad organisationer som anser att det är för svagt och begränsat för att lösa problemet kring handeln med konfliktmineraler.

Läs mer här:
Committee on International Trade

European Parliament,s Trade Committee wastes ground-breaking opportunity on conflict minerals