Europa

På Armeniens och Ukrainas landsbygd finns brister inom hälsovården. Många som lever här vet inte om att de har rättigheter när det kommer till hälsa. Ukraina är ett av de länder i Europa med flest antal hiv-smittade och aidssjuka. Ett särskilt fokus läggs därför på projekt inom hälsa – från att jobba med det civila samhällets engagemang i hälsofrågor till att bygga upp fungerande vårdcentraler.

Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

Tillsammans med våra lokala samarbetspartner gör PMU nästan uteslutande insatser inom området hälsa. I Ukraina är en av målgrupperna injektionsmissbrukare med hiv/aids.
Emma Elofson är regionledare för Europa.

För kontaktinformation, se här.

Testing - map  Placeholder
Testing - map