Event i second hand-butikerna höjde kunskapen om millenniemålen

Under våren har millennieevent hållits i en rad PMU-anslutna second hand-butiker runtom i Sverige. Syftet var att sätta fokus på FN:s mål för att halvera fattigdomen i världen till 2015, samt informera om PMU:s arbete och vårkampanjen “Offer är ingen slutstation.”

I lördags hölls event i second hand-butikerna i Norsborg, Norrtälje och Uddevalla. Förutom pingstförsamlingarnas egna anställda och frivilliga, fanns personal från PMU på plats. På flera orter har också personer med missionärsbakgrund funnits med. I Norrtälje delade exempelvis Margareta Stenberg med sig av sina erfarenheter från DR Kongo, vilket var mycket uppskattat.

Ä Second hand-butikerna utgör en ny möjlighet för PMU att bli mer synligt och det är viktigt att utnyttja den. Människor vill ha ett kvitto på vad som händer med deras pengar. Kunderna har ställt många frågor och vi har fått bra samtal, berättar Bertil Jonsson, PMU:s informatör vid Vårgårda Biståndscenter, som deltagit i flera av millennieeventen.

Just nu pågår PMU:s vårkampanj “Offer är ingen slutstation” där det sexuella våldet mot kvinnor i DR Kongo, står i fokus. Över en halv miljon kvinnor har utsatts de senaste tio åren, som en del i krigsstrategin i landet. Pengarna som samlas in i kampanjen går till Panzisjukhuset och kvinnocentret Dorkas, där drabbade kvinnor får vård, rehabilitering och redskap för att gå vidare i livet.

I flera av butikerna har filmen “Offer är ingen slutstation” visats under millennieeventen. Ballonger, godis, nyckelringar och informationsfoldrar har delats ut. I Göteborg, där hela vinsten från dagens försäljning gick till kvinnocentret Dorkas, placerades fruktfat ut i butiken och en blåsorkester stod för underhållningen.

Kunderna har också erbjudits att delta i en tipspromenad med frågor om millenniemålen, mot en fikabiljett. Hur många som deltagit i den har varierat från ort till ort, men i Trollhättan lämnade 96 personer in ifyllda talonger, i Göteborg 65 och i Uddevalla 55. Tillläggsfrågor som ställts visar att tipspromenaden fyllt sitt syfte.

Ä I Trollhättan visste bara 23 procent vad millenniemålen innebar när de började tipspromenaden och efteråt tyckte 93 procent att deras kunskap hade höjts, berättar Bertil Jonsson. Många tog uppgiften på allvar och försökte lära in informationen för att kunna svara rätt.

Många kunder tyckte att frågorna fyra och sex var svårast. Den första lyder: “Hur många av världens länder har ställt sig bakom målen?” och den andra: “Hur många av alla pojkar och flickor i världen får möjlighet att gå i skolan?” Svaren är; alla världens 244 länder, respektive 90 procent.