Experter samtalade om sexuellt våld

UD ordnade seminariet vars syfte var att utbyta erfarenheter och kunskap om sexuellt våld och på så sätt bidra till att fler förövare av sexuellt och könsbaserat våld ställs inför rätta. Man diskuterade åtgårder i konfliktdrabbade länder som till exempel DR Kongo.
Bland gästerna fanns Fatou Bensouda, chefsåklagaren från den Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) och Wivine Mumba Matipa, justitieministern från Demokratiska Republiken Kongo (DRK).

Statssekreterare Tanja Rasmusson berättade i sitt inledningstal om biståndsminister Hillevi Engströms besök i DR Kongo i februari, då hon bland annat besökte det PMU-ledda *SSV-projektet på Panzisjukhuset. “Biståndsministern besökte nyligen DR Kongo och tog med sig oförglömliga intryck och upplevelser,” sa Rasmusson i sitt tal.
Genom olika evenemang och seminarier har PMU under året försökt få upp det sexuella våldet och den rådande straffriheten, på regeringens agenda. Bland annat bjöd man in biståndsministern att besöka Panzisjukhuset. Utöver detta har PMU under året anordnat flera seminarier där man behandlat ämnet, i höstas anordnade PMU tillsammans med flera andra organisationer, ett riksdagsseminarium om det sexuella våldet i DR Kongo där biståndsministern deltog tillsammans med Margot Wallström och chefsläkaren för Panzisjukhuset i DR Kongo, Denis Mukwege. PMU arrangerade också ett möte mellan Denis Mukwege och utrikesminister Carl Bildt.

*SSV står för Survivors of Sexual Violence