Familjen Sedig bytte Vännäsby mot Nairobi

Varifrån kommer du Erik?

– Jag kommer från Södertälje från början, men har bott i Vännäsby utanför Umeå i omkring tjugo år.

Vad innebär ditt nya jobb?

– Att vara PMUs representant i sex olika länder i östra och södra Afrika och på Afrikas Horn. I länderna har PMU åtta olika partners, som är pingströrelser eller i ett fall en kristen allians. Jag ska stötta dem i deras strävan att arbeta med utveckling av sina lokalsamhällen. Det handlar bland annat om handläggning och uppföljning av projekt men också om utbildningsinsatser.

Har du någon tidigare erfarenhet av biståndsarbete?

– Ja, jag har jobbat tre år i Uganda. Först var jag ute i ett år med det som då hette Filadefia Team Action. Sedan återvände jag i två år, utsänd från Pingstkyrkan i Södertälje. Jag arbetade bland annat med ett humanitärt program för hemvändande flyktingar.

Vad har du jobbat med mer?

– Jag har en pol mag i statsvetenskap. Sedan har jag jobbat och varit förtroendevald inom kommun och landsting i olika perioder.

Hur kom det sig att du sökte tjänsten som fältkoordinator för PMU?

– En känsla av att få återknyta till någonting som jag tyckte var väldigt roligt och viktigt. Det handlar om en kallelse i grunden.

Har du familj som är med i Nairobi?

– Ja, min fru Eva och våra fem barn, som är mellan 7 och 17 år. Barnen är mest positiva, om än fundersamma på vissa saker, som hur det ska bli för dem med deras fritidsintressen, betyg och kompisar. Men vi gjorde en resa till Kenya under jul och nyår, och besökte bland annat svenska skolan. Det gjorde att de känner ett större lugn. Och Eva har fått en tjänst som skolsköterska på svenska skolan.

Vad tror du att de nya fältkontoren kommer att innebära för PMU: arbete framöver?

– Avstånden mellan samarbetspartners och PMUs huvudkontor kortas. Det gör att man kommer att kunna utveckla och förenkla dialogen med partners. Man kan fånga upp hur de tänker och vad de vill göra på ett enklare sätt och man utvecklar kontakterna genom att kunna träffas lite mer oplanerat och kanske besöka projekt oftare.

Av Carolina Klintefelt